Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2013

kissmestupid
    Jak dzisiaj zachęcić do poznawania historii?
Apelami? Nagrodami? W żadnym wypadku! Nauczanie historii powinno być zakazane.. Książki historyczne powinno się wycofać z księgarń i bibliotek, a te, zgromadzone w domach, pod groźba kary zdać w skupach makulatury. Do tego wszelkie próby nauki historii na tajnych kompletach czy podziemnych kółkach zainteresowań, należałoby w zalążku likwidować.
Myślę, że takie działanie otworzyłoby wielu młodym oczy na to, co najważniejsze. Już w ciągu jednego roku mielibyśmy pierwsze efekty prawdziwego i autentycznego zainteresowania historią i umiejętnego wyciągania z niej wniosków!
     
— Waldemar Krzystek
5944 7a6c 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamvtevrrr mvtevrrr
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
1327 7f2e 390
Reposted fromanananana anananana viamvtevrrr mvtevrrr
kissmestupid
3895 c579 390
kissmestupid
2051 9d89 390
kissmestupid
7432 e1c8 390
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viawerterowska werterowska
kissmestupid
3353 e171 390
Reposted fromhaszek haszek viajustthewayyouare justthewayyouare
4026 5d42 390
Reposted fromaloof aloof viajustthewayyouare justthewayyouare
7857 83f8 390
Reposted fromget-fit get-fit viajustthewayyouare justthewayyouare

November 26 2012

kissmestupid
kissmestupid
albo mnie kochaj albo zostaw w spokoju
— eldo eldo eldo
kissmestupid
nie chce mi się już wypełniać czasu 
mija dzień, mija noc i światła gasną 
nie chce mi się jeść, nie chce mi się wyjść
mój czas jest wolny, a Ciebie nie ma w nim
— Pezet, Światła zgasły

November 03 2012

kissmestupid
2677 40bd 390
Reposted fromdeath------ death------ viawerterowska werterowska
3084 bcd6 390
Reposted fromsexysushi sexysushi viawerterowska werterowska
kissmestupid
2304 2b40 390
Reposted fromwoundedsoul woundedsoul viawerterowska werterowska
kissmestupid
0122 2a74 390
Reposted fromatmen atmen viawerterowska werterowska
kissmestupid
9418 399b 390
Reposted fromraija raija viawerterowska werterowska
kissmestupid
3632 2422 390
Reposted fromdeszcz deszcz viawerterowska werterowska
kissmestupid
4636 6b13 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viairmelin irmelin
kissmestupid
Przekleństwo na "s" ? - Samotność.
— znalezione.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viasplendiid splendiid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...