Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2013

kissmestupid
Live well, love much, laugh often
— Bessie Anderson Stanley, "Success"
Reposted fromreksi0 reksi0 viacytaty cytaty
kissmestupid
Reposted fromsplendiid splendiid viapimpmyheart pimpmyheart
4602 dc37
kissmestupid
8028 e015 390
Reposted fromzvierz zvierz viadrunkwhipster drunkwhipster
kissmestupid
1306 020e 390
Reposted fromretaliate retaliate viadrunkwhipster drunkwhipster
kissmestupid
0782 1f27 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
kissmestupid
3311 032e 390
Reposted fromBucketHeadasd BucketHeadasd viasplendiid splendiid
kissmestupid
5207 9c74 390
Reposted fromretaliate retaliate viasplendiid splendiid
kissmestupid
Reposted fromnoticeable noticeable viasplendiid splendiid

July 13 2013

kissmestupid
Reposted fromplotkara plotkara
kissmestupid
kissmestupid
6275 1825 390
Reposted fromGreenChai GreenChai viasplendiid splendiid

June 28 2013

kissmestupid
2528 5741 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viadisheveled disheveled
kissmestupid
3860 1dd1 390
Reposted fromdisheveled disheveled
kissmestupid

Hey - Byłabym

Gdybyś był, a nie bywał
Raz na jakiś czas
Byłabym wreszcie czyjaś
Nie bezpańska, aż tak

Gdybyś miał, a nie miewał
Czas i chęć i gest
Byłabym na wyłączność
A nie - ogólnie dostępna.
Reposted fromdisheveled disheveled
kissmestupid
1177 e38c 390
Reposted fromdepresive depresive viadisheveled disheveled
kissmestupid
0881 e2ae 390
hłasko pętla
Reposted fromdoedeer doedeer viadisheveled disheveled
kissmestupid
3085 b7e0 390
kissmestupid
Nikogo nie wolno nienawidzić i nikim nie wolno pogardzać. Dlatego, że nienawiść i pogarda są niszczące - niszczą tego człowieka, którym pogardzam, bo nie zostawiają mu już szansy na odmianę. I niszczą też mnie - bo skoro jest we mnie nienawiść, to znajdzie się miejsce i na zło.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromheparyna heparyna viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl